Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
26. máj 2024 od 17:00
2024. máj 26. 17:00-od
Daniel Majling: Vzkriesenie

Leva Lvoviča, jedného z najväčších ruských spisovateľov, opúšťa inšpirácia a chuť do života. Dôvodom je Larissa Dmitrijevna, riaditeľka vydavateľstva Mir, ktorá neopätuje jeho lásku. Dáma ani nemôže inak, keďže miluje redaktora Gennadija Samsonova, ktorý je naopak oddaným obdivovateľom spisovateľa, čo možno azda pripísať jeho homosexuálnym sklonom. Gordický uzol ľúbostného trojuholníka hroziaci nenaplnením je napokon preťatý zvláštnym rozuzlením: Lev Lvovič napíše svoj najnovší román na nahé telo Larissy Dmitrijevny a rukopis skončí na stole Gennadija Samsonova… A je tu ešte Arkadij Stepanovič, ktorého dielo o veveričkách, napísané pre mládež, vydavateľ opäť zamietne…Daniel Majling je nevšedný talent súčasnej slovenskej literatúry a divadla. Narodil sa tisícšesťsto kilometrov od Moskvy. Na porovnanie – Anton Pavlovič Čechov sa narodil len tisíc kilometrov od Moskvy, Shakespeare dvetisícpäťsto, môžeme ho teda zaradiť niekde medzi Shakespeara a Čechova. Zbierka dramatizovaných poviedok vo Vzkriesení, odohrávajúcich sa v Rusku, ponúka typické ruské témy, ako sú život, smrť, láska, Boh, nihilizmus – a, samozrejme, literatúra.