Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova) / Szinnyei József Könyvtár (főépület)
9. február 2023 od 18:00
2023. február 9. 18:00-od
Dávid Barak: Zlá krv - príbeh o mafii v Dunajskej Strede (prezentácia knihy)

Cena vstupného je ľubovoľná.