Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
18. september 2022 od 19:00
2022. september 18. 19:00-od
Dedičstvo (dráma)

Vstupné: 15€