Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
8. november 2022 od 15:00
2022. november 8. 15:00-od
Dedičstvo (dráma)

Vstupné: 7€