Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
8. november 2022 od 15:00
2022. november 8. 15:00-od
Dedičstvo (dráma)

Vstupné: 7€

Ďalšie podujatia
11.
december 2022
Divadlo Komora: Čaj o piatej …
17:30 -
11.
december 2022
Divadelný spolok Kuttyomfitty…
16:00 -
11.
december 2022
Zapálenie tretej adventnej…
17:15 -
11.
december 2022
Tradičné adventné programy –…
15:00 -