Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Spoločenské stredisko Zichy-pont / Zichy-pont Közösségi Központ
23. jún 2023 od 15:30
2023. jún 23. 15:30-od
Deň ľudových hudobných nástrojov so skupinou Hárompatak