Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Gymnázium Hansa Selyeho / Selye János Gimnázium
20. apríl 2023 od 08:00
2023. apríl 20. 08:00-od
Deň narcisov


Ďalšie podujatia
10.
december 2023
Chanuka 5784 – Oslavujme…
14:30 -
10.
december 2023
Mark St. Germain: Hodiny tanca
17:00 -
10.
december 2023
Komorný orchester BELICZAY /…
19:00 -
10.
december 2023
PIRIPOTTY – tanečný…
15:00 -