Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej / Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola
23. marec 2024 od 13:00
2024. marec 23. 13:00-od
Deň otvorených dverí a veľkonočná tvorivá dielňa