Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej / Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola
25. marec 2023 od 13:00
2023. marec 25. 13:00-od
Deň otvorených dverí a veľkonočná tvorivá dielňa

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
29.
máj 2023
Výstava akademického maliara…
4.
jún 2023
Tanec spolupatričnosti na…
15:45 -