Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho / Egressy Béni Városi Művelődési Központ
29. február 2024 od 10:00
2024. február 29. 10:00-od
Deti deťom 2024

Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom uskutoční dňa 29. februára regionálne kolo 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2024 pod názvom Deti deťom 2024 v priestoroch MsKS Béni Egressyho v Komárne. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky detské a mládežnícke spevácke zbory pôsobiace v okrese Komárno.

Vstup zdarma!