Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
EURÓPA UDVAR / NÁDVORIE EURÓPY
5. august 2023 od 18:00
2023. august 5. 18:00-od
Diskusia a autogramiáda s novinárom a spisovateľom Marekom Hudecom