Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova) / Szinnyei József Könyvtár (főépület)
9. december 2022 od 18:00
2022. december 9. 18:00-od
Diskusný večer „Kikötő” – Rozhovor o viere s emeritným biskupom Lászlóm Fazekasom a Péterom Somogyim, vedúcim Biskupského úradu

Vstup zdarma.


Ďalšie podujatia
4.
február 2023
Hetvenkedünk – slávnostný…
19:00 -
4.
február 2023
I. Stretnutie maďarských…
18:00 -
3.
február 2023
I. Stretnutie maďarských…
19:00 -
2.
február 2023
Vernisáž výstavy – Štefan…
17:30 -