Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova) / Szinnyei József Könyvtár (főépület)
9. december 2022 od 18:00
2022. december 9. 18:00-od
Diskusný večer „Kikötő” – Rozhovor o viere s emeritným biskupom Lászlóm Fazekasom a Péterom Somogyim, vedúcim Biskupského úradu

Vstup zdarma.


Ďalšie podujatia
3.
december 2023
Slovenskí rebeli: Vianočné…
18:00 -
3.
december 2023
Cantus Iuventus: program…
17:00 -
3.
december 2023
Spoločné zapálenie prvej…
16:30 -
3.
december 2023
László Dés - Péter Geszti -…
13:00 -