Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova) / Szinnyei József Könyvtár (főépület)
9. december 2022 od 18:00
2022. december 9. 18:00-od
Diskusný večer „Kikötő” – Rozhovor o viere s emeritným biskupom Lászlóm Fazekasom a Péterom Somogyim, vedúcim Biskupského úradu

Vstup zdarma.


Ďalšie podujatia
19.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
15:00 -