Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dom Matice slovenskej / Matica slovenská székháza
8. jún 2023 od 19:00
2023. jún 8. 19:00-od
Divadlo GunaGU: Nízkotučný život - nejem, nežijem, nemilujem (divadelné predstavenie)

Vstupné: 17€