Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dom Matice slovenskej / Matica slovenská (székház)
13. október 2023 od 17:46
2023. október 13. 17:46-od
Divadlo Komora: Čaj o piatej, divadelné predstavenie


Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -