Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dom Matice slovenskej / Matica slovenská (székház)
14. október 2023 od 18:37
2023. október 14. 18:37-od
Divadlo Komora: Čaj o piatej, divadelné predstavenie