Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dom Matice slovenskej / Matica slovenská (székház)
24. november 2022 od 17:34
2022. november 24. 17:34-od
Divadlo Komora : „Čaj o piatej“ (musical)

Vstupné 12/7€ – do 12 rokov zdarma.