Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dôstojnícky pavilón (veľká sála) / Tiszti Pavilon (díszeterem)
28. február 2024 od 15:30
2024. február 28. 15:30-od
„Élni a lehetőséggel!“ – prednáška podnikateľa Levente Balogha