Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Borozó (Nádvorie Európy) / Borozó (Európa udvar)
16. september 2023 od 20:00
2023. september 16. 20:00-od
Emmer Péter (koncert)