Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Borozó (Nádvorie Európy) / Borozó (Európa udvar)
13. máj 2023 od 21:00
2023. máj 13. 21:00-od
Emmer Péter (koncert)