Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dom Timóteus / Timóteus ház
27. marec 2024 od 13:00
2024. marec 27. 13:00-od
Epidémie v Komárne – prednáška Évy Fritz Beke