Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
3. september 2023 od 10:30
2023. september 3. 10:30-od
Európsky deň židovskej kultúry

Hlavný organizátor: Židovská náboženská obec v Komárne

Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho

PROGRAM

10:30 – Ukryté poklady židovstva v Komárne – prechádzka od budovy „Menház” k Dôstojníckemu pavilónu

12:00 – Tamás Lang – prezentácia knihy

12:45 – prezentácia gastronómie a ochutnávka jedál

13:45 – Životná cesta Rezső Seressa – koncert

14:45 – Svet vysokých židovských sviatkov – prednáška Dr. Ákosa Kurucza

15:15 – Známe osobnosti židovstva v Komárne – vernisáž výstavy

15:45 – „Kehila” – odovzdávanie ocenení

16:00 – Samaria Klezmer Band – koncert

Vstup zdarma!