Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Klapkovo námestie
29. júl 2022 od 18:00
2022. júl 29. 18:00-od
FALLTIME, CARPEDANTE (koncert)

„HashtagKN – Ukáž sa!” – koncerty mladých hudobníkov – akcia MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA BÉNI EGRESSYHO

Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -