Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Námestie gen. Klapku 1
10. máj 2023 od 10:00 do 18:00
2023. máj 10. 10:00-od 18:00-do
Festival Zdravia