Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova) / Szinnyei József Könyvtár (főépület)
14. december 2022 od 18:00
2022. december 14. 18:00-od
Filmový klub Vasmacska - Christos Nikou: Jablká (dráma, komédia)

Cena vstupenky: 3€


Ďalšie podujatia
19.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
15:00 -