Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
20. marec 2024 od 18:00
2024. marec 20. 18:00-od
Filmový klub Vasmacska: Gábor Reisz – Magyarázat mindenre

Vstupné: 4€


Ďalšie podujatia
30.
apríl 2024
HARMÓNIA MUSICA – Deň…
18:00 -