Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
28. február 2024 od 18:00
2024. február 28. 18:00-od
Filmový klub Vasmacska – Guðmundur Arnar Guðmundsson: Krásne bytosti (Berdreymi, 2022)

Vstupné: 4€