Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova) / Szinnyei József Könyvtár (főépület)
21. február 2023 od 18:00
2023. február 21. 18:00-od
Filmový klub Vasmacska: Michelangelo Frammartino – Diera (Il buco)

Vstupné: 3€