Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
27. jún 2023 od 18:00
2023. jún 27. 18:00-od
Filmový klub VASMACSKA - Paul Verhoeven: Benedetta

Vstupné: 3/4€