Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
10. máj 2023 od 18:00
2023. máj 10. 18:00-od
Filmový klub Vasmacska – Prikler Mátyás: Moc

Vstupného: 4€


Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -
13.
apríl 2024
Slovenskí rebeli: Prespanka /…
19:00 -
13.
apríl 2024
No War Party – Hisztéria,…
19:00 -
13.
apríl 2024
Zoltán Egressy: Portugál –…
18:00 -