Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
24. október 2023 od 18:00
2023. október 24. 18:00-od
Filmový klub Vasmacska: Smolný pich aneb pitomý porno, rumunská-chorvátska-česká-luxemburská satíra

Vstupné: 3/4 €