Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova) / Szinnyei József Könyvtár (főépület)
16. november 2022 od 18:00
2022. november 16. 18:00-od
Filmový klub „Vasmacska”: Udalosť (The Happening) – premietanie filmu

Vstupné: 3€


Ďalšie podujatia
4.
december 2022
Koncert Petra Šrámeka
17:30 -
4.
december 2022
Zapálenie druhej adventnej…
17:25 -
4.
december 2022
Občianske združenie Villa…
16:00 -
4.
december 2022
Deň s Mikulášom v divadle –…
14:00 -