Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova) / Szinnyei József Könyvtár (főépület)
16. november 2022 od 18:00
2022. november 16. 18:00-od
Filmový klub „Vasmacska”: Udalosť (The Happening) – premietanie filmu

Vstupné: 3€


Ďalšie podujatia
28.
máj 2024
Filmový klub Vasmacska /…
18:00 -