Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dôstojnícky pavilón (amfiteáter) / Tiszti pavilon (szabadtéri színpad)
17. september 2022 od 18:00
2022. september 17. 18:00-od
Firesz-Duna Mente, Dics-Action, CRUX (koncert)

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -