Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dom Matice slovenskej / Matica slovenská (székház)
2. december 2023 od 17:43
2023. december 2. 17:43-od
Folklórna skupina Slovenskí rebeli: Bosorka – tanečné divadlo