Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
6. november 2022 od 17:00
2022. november 6. 17:00-od
František Langer: Periféria (dráma)

Vstupné: 15€, Link

Ďalšie podujatia
11.
december 2022
Divadlo Komora: Čaj o piatej …
17:30 -
11.
december 2022
Divadelný spolok Kuttyomfitty…
16:00 -
11.
december 2022
Zapálenie tretej adventnej…
17:15 -
11.
december 2022
Tradičné adventné programy –…
15:00 -