Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
3. november 2022 od 19:00 – 5. november 2022
2022. november 3. 19:00-od – 2022. november 5.
František Langer: Periféria (dráma)

Vstupné: 15€, Link