Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho / Egressy Béni Városi Művelődési Központ
8. marec 2024 od 19:00
2024. marec 8. 19:00-od
GALAVEČER PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA ŽIEN - s Koppányom Kovácsom, Györgyom Derzsim, Sándorom Sasvárim a Imre Vadkertim

Vstupné: 18€