Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dôstojnícky pavilón – nádvorie
25. jún 2022 od 22:00
2022. jún 25. 22:00-od
Garami Funky Staff

Info link: https://www.facebook.com/Kom%C3%A1romi-Kom%C3%A1r%C5%88ansk%C3%BD-Jazzpiknik-152134583616888

Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -