Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dôstojnícky pavilón (veľká sála) / Tiszti pavilon (díszterem)
3. december 2022 od 07:00
2022. december 3. 07:00-od
GARDROBE OUTLET: Občianske združenie Za vedomé Komárno

Vstup zdarma!