Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dôstojnícky pavilón – amfiteáter
3. júl 2022 od 18:30
2022. júl 3. 18:30-od
Gentleman´s, DJ Szemi & Sipos Dávid

X. LEHÁROVO LETO – podujatie Občianskeho združenia Franza Lehára