Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho / Egressy Béni Városi Művelődési Központ
9. október 2022 od 15:00
2022. október 9. 15:00-od
Gyöngyhajú lány balladája (muzikál)

Vstupné: 29€

Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -