Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho / Egressy Béni Városi Művelődési Központ
9. október 2022 od 15:00
2022. október 9. 15:00-od
Gyöngyhajú lány balladája (muzikál)

Vstupné: 29€

Ďalšie podujatia
11.
december 2022
Divadlo Komora: Čaj o piatej …
17:30 -
11.
december 2022
Divadelný spolok Kuttyomfitty…
16:00 -
11.
december 2022
Zapálenie tretej adventnej…
17:15 -
11.
december 2022
Tradičné adventné programy –…
15:00 -