Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház
12. február 2023 od 15:00
2023. február 12. 15:00-od
Henrik Ibsen – Babaház/Nóra (hosťujúce predstavenie Národného divadla v meste Miskolc)

Vstupné: 15€