Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
RÉV – Dom maďarskej kultúry / RÉV – Magyar Kultúra Háza
27. január 2024 od 18:00
2024. január 27. 18:00-od
História / koncert a nahrávanie platne

Vstupenka: 5€