Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova) / Szinnyei József Könyvtár (főépület)
9. november 2022 od 17:00
2022. november 9. 17:00-od
Historický salón - „Lesz-e végre igazi hazánk?“ (predstavenie pamätnej knihy Józsefa Gyönyöra)

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
26.
júl 2024
TriTon
20:00 -