Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova) / Szinnyei József Könyvtár (főépület)
9. november 2022 od 17:00
2022. november 9. 17:00-od
Historický salón - „Lesz-e végre igazi hazánk?“ (predstavenie pamätnej knihy Józsefa Gyönyöra)

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
4.
december 2022
Koncert Petra Šrámeka
17:30 -
4.
december 2022
Zapálenie druhej adventnej…
17:25 -
4.
december 2022
Občianske združenie Villa…
16:00 -
4.
december 2022
Deň s Mikulášom v divadle –…
14:00 -