Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Komorná sála Józsefa Kiss Pénteka / Egressy Béni Városi Művelődési Központ - Kiss Péntek József Kamaraterem
24. marec 2024 od 13:00
2024. marec 24. 13:00-od
"Hudobná cesta s husľami VI." - kurz jazzových huslí v Mestskom kultúrnom stredisku Béni Egressyho v Komárne

Podrobné informácie: Zoltán Hanusz – manažér kultúry, tel.: +421 903 558 525, e-mail: hanusz.mskskomarno@gmail.com

Účastnícky poplatok: 40 €


Ďalšie podujatia
30.
apríl 2024
HARMÓNIA MUSICA – Deň…
18:00 -