Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Dôstojnícky pavilón – amfiteáter (v prípade nepriaznivého počasia veľká sála DP) / Tiszti Pavilon - szabadtéri színpad (kedvezőtlen időjárás esetén a helyszín a díszterem)
5. júl 2023 od 17:30
2023. júl 5. 17:30-od
Hudobná skupina APACUKA - koncert


Ďalšie podujatia
3.
december 2023
Slovenskí rebeli: Vianočné…
18:00 -
3.
december 2023
Cantus Iuventus: program…
17:00 -
3.
december 2023
Spoločné zapálenie prvej…
16:30 -
3.
december 2023
László Dés - Péter Geszti -…
13:00 -