Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
„PINCE“ - univerzitný klub
4. jún 2022 od 20:30
2022. jún 4. 20:30-od
Hudobná skupina B52 (koncert)

Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -