Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
KLAPKOVO NÁMESTIE
1. jún 2022 od 17:00
2022. jún 1. 17:00-od
Hudobná skupina pre deti Alma (koncert)