Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Gymnázium Hansa Selyeho (slávnostná sála) / Selye János Gimnázium (aula)
26. október 2022 od 21:00
2022. október 26. 21:00-od
Hudobná skupina Pusztaszer (koncert)

Vstup zdarma.

Ďalšie podujatia
14.
apríl 2024
Ivan Blahút: Alžbeta Báthory …
19:00 -