Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho / Szinnyei József Könyvtár
8. december 2023 od 17:30
2023. december 8. 17:30-od
Hudobný salón – adventný koncert skupiny Hajnalvándor


Ďalšie podujatia
3.
marec 2024
KLAUS MANN: MEFISTO
15:00 -