Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova) / Szinnyei József Könyvtár (főépület)
17. marec 2023 od 17:00
2023. marec 17. 17:00-od
HUDOBNÝ SALÓN: argentínske tango (ukážka hudby a tanca) s Melindou Volner Nagy a Gáborom Ráczom

Cena vstupného je ľubovoľná.


Ďalšie podujatia
3.
december 2023
Slovenskí rebeli: Vianočné…
18:00 -
3.
december 2023
Cantus Iuventus: program…
17:00 -
3.
december 2023
Spoločné zapálenie prvej…
16:30 -
3.
december 2023
László Dés - Péter Geszti -…
13:00 -