Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova) / Szinnyei József Könyvtár (főépület)
17. marec 2023 od 17:00
2023. marec 17. 17:00-od
HUDOBNÝ SALÓN: argentínske tango (ukážka hudby a tanca) s Melindou Volner Nagy a Gáborom Ráczom

Cena vstupného je ľubovoľná.


Ďalšie podujatia
19.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
15:00 -