Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova) - Szinnyei József Könyvtár (főépület)
27. február 2023 od 17:00
2023. február 27. 17:00-od
Hudobný salón: Beseda s Ádámom Bősze

Ľubovoľné vstupné!


Ďalšie podujatia
19.
máj 2024
Daniel Majling: Vzkriesenie
15:00 -